Tiếng Việt Tiếng Anh
Preview Next
Sức sống xanh - Fresh Fruit

Chính sách giao hàng và vận chuyển

Chính sách giao hàng và vận chuyển theo thỏa thuận giữa hai bên khi xác nhận đặt hàng bao gồm:

- Phương thức giao hàng: khi nhận được xác nhận đặt hàng và kèm  theo địa chỉ giao hàng, phương thức sẽ được thỏa thuận và ghi trực tiếp trong phiếu giao hàng.

- Thời gian giao hàng: theo thỏa thuận 2 bên, khi nhận được đơn đặt hàng, đồng thời sẽ xác nhận với khách về thời gian giao hàng. Thời gian giao hàng ghi trực tiếp trên phiếu  giao hàng.

- Các trường hợp phát sinh sẽ được báo trước cho khách hàng hoặc nếu khách hàng có phát sinh thì 2 bên sẽ thỏa thuận và được xác nhận bằng văn bản, mail, phiếu giao hàng.

 

Scroll