Tiếng Việt Tiếng Anh
Preview Next
Sức sống xanh - Fresh Fruit

Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng:

1. Trực tiếp tại vườn: 

2. Đặt hàng qua điện thoại và xác nhận đơn hàng qua mail, web:

Điện thoại: 0918.956.830; 028.73005648

Mail: vuonxanh45@gmail.com

Website: vuonxanhsasco.com

 

Scroll